28-01-2018

V MAGAZINE COVER STORY

The last V Magazine cover story starring Sam Smith & Grace Elizabeth was shot by Nicola Formichetti at Studio zero!